รู้ทันก่อนเล่นเกมส์ SLOTXO ในมือถือ

SLOTXO ทุกวันนี้เกมออนไลน์เป็นเกมที่มีพัฒนาการอย่างก้าวหน้า หากเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่การเล่นเกมจะต้องเล่นที่บ้าน หรือร้านเกมเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันเกมออนไลน์นั้นเราสามารถเล่นผ่านอุปกรณ์สื่อสารได้ทุกชนิด โดยเฉพาะการ เล่นเกมส์ในมือถือ ที่เป็นที่นิยมากขึ้น และเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวหน้า สิ่งหนึ่งที่จะมีผลต่อการเล่นเกมมากที่สุดคือปัญหาการติดเกม โดยส่วนใหญ่วันที่ติดการเล่นเกมนั้นจะอยู่อายุระว่าง 10-15 ปี เป็นช่วงที่ไม่สามารถแยกแยะเรื่องการเล่นเกมกับการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้นการรู้ทันเกมก่อนที่จะเกิดปัญาตามมาถือว่าเป็นการป้องกันที่ดี เพราะในโลกของเกมออนไลน์มีทั้งเกมที่เป็นประโยชน์และเกมที่มีโทษ  

SLOTXO
SLOTXO

พัฒนาการของเกม

สิ่งที่ผู้ใหญ่จะต้องเปิดใจเพื่อเรียนรู้ก่อนที่จะให้ลูกหลานเล่นเกม SLOTXO คือ จะต้องรู้ก่อนว่าเกมออนไลน์ที่เล่นกันทุกวันนี้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว บางเกมทำออกมาได้เหมือนจริง บางเกมทำออกมาให้ผู้เล่นมีความรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกของเกมได้จริง ๆ เช่น เกมต่อสู้ แข่งรถ หรือจะเป็นเกมกีฬา จนบางครั้งช่วงวัยที่ไม่สามารถแยกแยะออกได้ อาจรู้สึกเหมือนตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกของเกม เพราะในโลกของเกมนั้น เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่ง โดยที่ไม่มีใครขัด ซึ่งบางตัวตนของเกมที่ผู้เล่นมีจินตนาการก็อาจจะไม่ก่อในเกิดผลดี เช่น ผู้ร้าย นักรบ เป็นต้น ผู้เล่นจะรู้สึกกลืนไปกับตัวตนนี้ หากไม่สามารถแยกแยะโลกของเกมและความเป็นจริงได้ก็อาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน ซึ่งทุกวันนี้หลาย ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาเกม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต่างช่วยกันคิดและหาวิธีการป้องกันปัญหานี้ เพราะหลายครั้งเรามักจะเห็นข่าว ที่เด็กติดเกมก่อปัญหาทำร้ายผู้อื่นเพราะไม่สามารแยกแยะระหว่างโลกออนไลน์และโลกความเป็นจริงได้

หากรู้ทันจะป้องกันได้ดีกว่าการแก้ปัญหา

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ก่อนเล่นเกมผู้เล่นควรทำความเข้าใจ และฝึกการแยกแยะให้ได้ว่า การเล่นเกมคืออะไร โลกของความเป็นจริงคืออะไร และจะดีกว่านั้นมากหากการเล่นเกมออนไลน์ของเด็ก ๆ จะอยู่ในสายตาของผู้ปกครองเพราะผู้ปกครองเป็นวัยที่มีภาวะเป็นผู้ใหญ่สูง สามารถให้คำแนะนำกับเด็ก ๆ ได้ ช่วยชี้แนะว่าเกมที่เล่นนั้นเกมไหนควรเล่น เกมไหนไม่ควรเล่น เนื่องจากในโลกของเกมออนไลน์ก็ใช่ว่จะมีเกมที่อาจสร้างผลกระทบได้อย่างเดียว เพราะบางเกม เป็นเกมที่ให้ประโยชน์แก่ผู้เล่นได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา เรื่องการคิด การวางแผน ดังนั้นหากรู้ทันการเล่นเกมออนไลน์ก็จะได้ประโยชน์มาก ๆ อย่างแน่นอน

ขอบคุณแหล่งที่มา  https://www.slotxoclub.com/